صفحه اصلی بایگانی برای دسته: "شیرینی"

کماچ سهن

کماچ سهن : کماچ سهن یا کماچ سن یک نوع شیرینی اصیل کرمانی است که نه تنها در گذشته مورد توجه بوده حتی امروزه با کم نشدن محبوبیت این شیرینی ارزشمند محبوبیت آن در خانواده های کرمانی بیشتر هم شده . دلیل شهرت و محبوبیت..

کلمپه

کلمپه شیرینی سنتی استان کرمان است که قدمت آن به بیش از شصت سال قبل بر می گردد.کلمپه ظاهری شبیه به کلوچه دارد با این تفاوت که درون آن مخلوطی از خرمای چرخ شده همراه با گردو  ، پودر هل و طعم‌دهنده‌های دیگر قرار می‌دهند..