صفحه اصلی بایگانی برای دسته: "قاووت"

قاووت چیست؟

یکی از سوغات های دیار کریمان، کرمان که کام همگان را شیرین می کند، قاووت است که در لهجه کرمانی به آن قوتو می گویند وقدمتی طولانی دارد. این پودر خوراکی که در واقع آن را نوعی شیرینی به حساب می آورند در انواع مختلفی..